Funktionalitet eller märke?

Teori och praktik Vad är bäst, märkesprodukten för x tusen kronor eller icke-märkesprodukten för x hundra kronor? Frågan som många ställt sig har inget entydigt svar, för då skulle den ju inte återkomma regelbundet. Men ett redskap för att hantera bedömningen av olika friluftsprodukter kallas funktionsanalys. Egentligen är det samma metod som de som skapar produkterna använder. Den går även att använda för att som konsument kunna köpa rätt produkt till rätt pris. Här ett utdrag ur boken Vandra fjäderlätt som hjälper dig att bli bättre på detta.
Av Jörgen Johansson

Funktionsanalys för konsumenter
För att själv kunna göra den här analysen krävs faktiskt ingen doktorsgrad från någon teknisk högskola, utan bara förmågan att komma ihåg tre saker:
 • Huvudfunktion
  Den funktion produkten i första hand är avsedd för. Det som ger den ett existensberättigande. Tas huvudfunktionen bort är det inte samma produkt längre. En läckande regnjacka är ingen regnjacka.
 • Underfunktion
  Funktioner som understödjer huvudfunktionen. Tas en underfunktion bort kan inte huvudfunktionen uppfyllas. Kan man inte stänga regnjackan kan den inte skydda kroppen mot regn. Kan den inte öppnas kan man inte ta på sig den.
 • Stödfunktion
  Funktioner som underlättar användandet av produkten eller höjer attraktionsvärdet hos den utan att vara nödvändiga för huvudfunktionen. (En regnjacka som ventilerar bort en del svett är en mer attraktiv regnjacka, en regnjacka som är snygg är en mer attraktiv regnjacka osv).
Vid produktutveckling måste man lösa rätt problem för att kunna koka ner funktionerna till bra lösningar. Då brukar man försöka uttrycka funktionerna med två ord - ett verb och ett substantiv. Om vi fortsätter med exemplet med regnjackan:
 • Huvudfunktion: Torrhålla överkropp (vattentätt)
 • Underfunktion: Möjliggöra på-/avtagande (knappar, blixtlås, vid hals etc)
 • Stödfunktioner: Transportera svett, torrhålla huvud, underlätta förflyttning etc
I praktiken tycker jag att det är så att underfunktionerna och huvudfunktionerna är nästan oupplösligt förenade. De är nödvändiga. Stödfunktionerna däremot är inte nödvändiga. Hur viktiga de är beror helt på hur viktiga jag anser att de är för just mig. Och för en lättpackare så finns det en stödfunktion som man tycker är viktigare än allt annat. Att produkten väger lite. För att få en lätt produkt är man villig att kompromissa bort nästan allt utom huvudfunktionen.

Stödfunktionerna är pudelns kärna
Som jag varit inne på så tenderar antalet stödfunktioner att öka kraftigt på en mogen marknad, när huvudfunktionen och tillhörande underfunktioner är uppfyllda. När tillverkarna väl säkerställt att regnjackan verkligen är regntät så är det stödfunktionerna som gäller för att vinna köparens gunst. Det är då de fräcka färgerna, coola skärningarna (vartannat år baggy look, vartannat år kroppsnära) och andra stödfunktioner som blir det som avgör tillverkarnas börskurser.

Som lättpackare är det därmed hela tiden stödfunktionerna vi måste granska kritiskt. Och vi måste väga dem emot varandra. Den stora skillnaden på en lättpackare och en traditionell vandrare är att lättpackaren ger en väldigt stor vikt (!) åt stödfunktionen ”underlätta förflyttning”. För ju lättare en produkt är, desto lättare är den att bära med sig. Så för lättpackaren väger en låg vikt så att säga mycket tyngre än för traditionalisten.

Det grundläggande knepet är alltså: Tänk i huvudfunktion för varje problem eller produkt. När man väl har konstaterat vad som är huvudfunktionen så blir det lätt att se vad som är stödfunktioner. Och då blir det mycket lättare att bedöma om stödfunktionerna är värda sin vikt. En stödfunktion som jag har liten nytta av men som väger mycket kan jag väl rimligen klara mig utan? Dessutom tenderar sådana stödfunktioner ofta att kosta ganska mycket. Så en lättpackare klarar sig ofta med billigare prylar än traditionalisten.

Vikta stödfunktionerna
Det börjar nu stå klart att man behöver bedöma hur stor vikt eller betydelse man skall ge varje stödfunktion. Lättpackaren värderar låg vikt som nödvändig och sätter hårda gränsvärden för den. Skall man kunna välja lätta och bra grejor till vandringen måste man koncentrera sig på huvudfunktionen och vikten. Är den regntät och vad väger den? Finns det något lättare som också är regntätt? Vilka stödfunktioner går jag då miste om? Vad är det värsta som kan hända om jag inte har stödfunktionen? Kan jag leva med det?

Naturligtvis är en stödfunktion som ger väldigt mycket nytta och komfort och bara väger tio gram mycket lättare att acceptera än en stödfunktion som väger 100 gram med marginell nytta. Man måste bara vara på sin vakt så att man inte sväljer tio stödfunktioner som väger tio gram vardera, vilket är lätt gjort.

Numera prioriterar jag nästan alltid vikten framför alla andra stödfunktioner. Tidigare prioriterade jag inte vikten något nämnvärt. Om regnjackan jag ville ha vägde 200 gram mer än genomsnittsprodukten så struntade jag i det. Att den vägde 400 gram mer än marknadens lättaste regnjacka visste jag inte ens. 200 gram mer eller mindre spelade ju ingen roll. Problemet var att jag inte insåg att jag tillämpade samma resonemang på 20-30 utrustningsdetaljer och därmed fick en packning som vägde tio kilo mer än vad den behövde göra.
Observera att det här resonemanget förutsätter att huvudfunktionen är uppfylld av båda produkterna. En regnjacka som läcker är helt enkelt ingen regnjacka.

Diskutera funktionsanalys i forumet

Comments