Kort video: Den optimala sovsäcken för svenska vandringar


Kortis om den, enligt min mening, optimala sovsäcken för svenska förhållanden. Från friluftskurser.se.

By Jörgen Johansson

Comments