Kort video: Mina liggunderlag

Kort film om de liggunderlag jag normalt använder och använde för en månadslång vandring i Alaska. Vandringen beskrivs här. Från friluftskurser.se.

By Jörgen Johansson


Comments