Why in English?

Om Fjäderlätt Dear reader, www.fjaderlatt.se has mostly been a webpage in Swedish, inspiring backpackers in Scandinavia to go light. But we know from many sources that there is a widespread interest in these northern mountain outposts, as well as in lightweight backpacking, from people living in continental Europe.

We hope to be able to continue to write some material in English and some in Swedish, depending on subject and our own energy, since this webpage is our hobby and not our living.

Bäste läsare, Fjäderlätt har huvudsakligen varit en websida på svenska, för att inspirera vandrare i Skandinavien att bära lätt. Men vi vet från många håll att det finns ett stort intresse för våra nordliga berg bland människor på kontinenten, och även för lättpackning.

Vi kommer fortsättningsvis att skriva en del material på på engelska och en del på svenska, beroende på ämne och ork eftersom denna webbsida är vår hobby och inte vårt levebröd.

Jörgen Johansson och Martin Nordesjö

Hjälp, vad skall jag skriva?

Boken Jag håller på och mekar med en uppföljare till Vandra Fjäderlätt. Det skall bli en minde och mer koncis bok med praktiska tips. Den har arbetsnamnet "Lättare packning från A till Ö" och kommer att innehålla ett antal korta kapitel om olika utrustningsdetaljer. Det handlar om ungefär en sida per ämne.

Eftersom jag fortfarande inte vet allt skulle jag behöva hjälp med vad ni tycker att dessa kapitel bör innehålla. Och naturligtvis era egna erfarenheter och tankar kring lätta prylar. Följ länken till diskussionsforumet på Utsidan
Av Jörgen Johansson

Följande kapitel skulle jag gärna vilja ha hjälp med.

Byxor
GPS
Hygienartiklar
Sjukvård


Skriv dina tankar här.

Current articles

All articles